PLANERAT SERVICEUPPEHÅLL

Tjänster som påverkas är:

Vårt underhållsarbete, som har planerats under lång tid, avser byte av serverleverantör och serverarkitektur. Med vår nya lösning kommer vi att få högre kapacitet och vara i linje med dagens högsta möjliga standarder avseende säkerhet och drift.

Vi har under serviceuppehåll ingen möjlighet att medge tillgång till information lagrad via våra tjänster.

TimeWave